Pajiştile semănate în sistemul furajer din zona de câmpie

Pajiştile semănate, cunoscute şi sub denumirea de pajişti temporare (cultivate în sistemul de rotaţie cu alte culturi), s-au extins foarte mult în ţările cu o zootehnie mai dezvoltată, ca urmare şi a unor programe speciale de cercetare în domeniul creării unor soiuri performante din specii de graminee şi leguminoase de pajişti. Ca urmare, pajiştile semănate formate din amestecuri sau asociaţii de specii de graminee şi leguminoase prezintă numeroase beneficii agronomice, economice şi de mediu: creşterea randamentului de producţie faţă de culturile pure (monoculturi), realizarea unui furaj echilibrat în proteine şi…

Citește mai mult

Pajişte slabă, LAPTE PUŢIN – suplimentarea RAŢIEI VACILOR scoase la PĂŞUNE

În această perioadă din an vacile sunt deja sau, în funcţie de zonă, urmează să fie scoase la păşune. Furajele verzi provenite de pe pajişti naturale sau cultivate reprezintă, atât din punct de vedere nutritiv, cât şi economic, hrana de bază, deoarece ele pot acoperi 60-100% din cerinţele de hrană ale animalelor. Cantitatea de furaj verde pe care o poate consuma o vacă este de 60-80 kg/zi şi poate asigura producţii de 13-15 litri de lapte pe zi. Peste acest nivel productiv, se impune suplimentarea raţiei cu amestecuri de concentrate,…

Citește mai mult