USAMV Cluj-Napoca – peste 2.400 locuri pentru anul universitar 2019-2020

UASMV Cluj 2.400 locuri 2019-2020

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca scoate la concurs pentru anul universitar 2019-2020 la studiile de licenţă 830 de locuri bugetate şi 790 cu taxă. Acestea se regăsesc în 28 de programe de studiu acreditate în cadrul celor cinci facultăți: Facultatea de Agricultură, Facultatea de Horticultură, Facultatea de Zootehnie și Biotehnologii, Facultatea de Medicină Veterinară și Facultatea de Știința și Tehnologia Alimentelor. Din cele 830 de locuri bugetate, 705 sunt repartizate statistic, 106 sunt alocate pe domenii prioritare de dezvoltare a României, 15 revin absolvenților de licee…

Citește mai mult

Actualități în domeniul medicinei veterinare pentru veterinarii din Nord și Sud

Asociaţia Republicană a Medicilor Veterinari din Moldova în colaborare cu AO ”Pro Cooperare Regională” la nivelul filialei Nord (23 mai, or. Bălți ) și filialei Sud (24 mai or. Comrat) a organizat Workshop-urile cu genericul ”Actualități în domeniul medicinei veterinare”, eveniment în contextul pregătirii profesionale continue a specialiștilor veterinari, la care au participat medici veterinari de liberă practică și inspectori veterinari din raioanele zonelor menționate. Prezentările au fost susținute de către cadrele didactico – științifice de la facultatea de Medicină Veterinară a UASM , dr. hab., prof. univ. Starciuc Nicolae,…

Citește mai mult